Nákupný košík neobsahuje položky
Máte otázky?

Nenašli ste správnu veľkosť, farbu alebo dokonca produkt, ktorý hľadáte? Robíme aj veci na objednávku presne podľa požiadaviek zákazníka.

Napíšte nám info@niecomile.sk alebo zavolajte 0915 300 823

Obchodné podmienky

                                                     Všeobecné obchodné podmienky
 
Kontaktné údaje predávajúceho
 
Predávajúci: Dana Šutajová-Eštoková
                       Volgogradská 32
                       08001 Prešov
 
Email: info@niecomile.sk
Tel. č: 0915 300 823
 
Bankové spojenie: UniCredit Bank
                                 IBAN: SK37 1111 0000 0014 7390 3001
 
Všeobecné ustanovenia
 
Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním elektronickej objednávky akceptuje tieto Všeobecné obchodné
podmienky.
Čo je to elektronická objednávka.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o
kupujúcom - meno a priezvisko kupujúceho, adresa doručenia, telefónne číslo, objednávací kód tovaru,
počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob dopravy a zoznam objednaného tovaru s cenou za
tento tovar.Predávajúci vybavuje objednávky v poradí akom prichádzajú.
 
Objednávky
 
Možnosti nákupu v našom e-shope
Ponúkame Vám možnosť nákupu týmito spôsobmi:
1. prostredníctvom e-shopu www.niecomile.sk
2. prostrdníctvom emailu: info@niecomile.sk
 
Postup pri objednávke
 
Zákazník nakupuje vkladaním produktov do nákupného košíka, ktorý je stále k nahliadnutiu a produkty
môžete z neho kedy koľvek odstrániť.Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na
www.niecomile.sk. Pri objednávke je však zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho nákupný formulár
vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Zákazník sa
môže pri vytvorení objednávky registrovať. Po registrácii bude každému zákazníkovi vytvorené osobné
konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.niecomile.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané
objednávky, kde si zákazník môže kontrolovať prijatie, úhradu, expedovanie, evidované zľavy a iné výhody.
Prihlasovacie údaje nepskitujte tretej osobe, mohli by byť zneužité!
 

Tovar skladom: Bude odoslaný po pripísaní platby na účet

Tovar na objednávku: Dezény látok sa míňajú a môže sa stať, že látky, ktoré sú použité na danom tovare už nie sú skladom. O dostupnosti látok a ich prípadných alternatívach Vás budeme informovať. Doba výroby je pri každom produkte iná a tiež závisí od počtu našich objednávok. O dobe trvania výroby Vás budeme informovať emailom, alebo telefonicky. Na objednávke začneme prcovať po pripísaní prostriedkou na účet. Neuhradená objednávka sa posúva v poradí a predĺžuje sa tak čakacia doba. 

 
Zákazník odoslaním objednávky potvrzuje:
1. Že je oboznámený o stave, vlastnostiach, cene a dodaní tovaru.
2. Že si v plnom rozsahu prečítal Všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s nimi.
 
Záväzky predávajúceho a kupujúceho
 
Všetky uskutočnené objednávky sú považované za záväzné.
Po doručení objednávky bude zákazníkovi na e-mail (ak nám ho uvediete) odoslané "oznámenie o prijatí
objednávky".
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať v stanovenej ledote správny druh a množstvo tovaru, v
dohodnutej cene podľa objednávky.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú sumu.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinila pošta alebo
kuriérska spoločnosť. Takisto, predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené poštou,
resp. kuriérskou spoločnosťou.Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, pričom kúpna zmluva vzniká
samotným dodaním objednaného tovaru. Automaticky generované a odosielané „oznámenie o prijatí
objednávky“ sa považuje za záväzné. Každú objednávku (ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy) je možné
do 24 hodín od jej odoslania zrušiť. Viac informácii o stornovaní objednávky nájdete nižšie v časti Storno
objednávky.
V prípade, ak predávajúci dá kupujúcemu na základe objednávky zhotoviť tovar podľa osobitných
požiadaviek kupujúceho, môže si predávajúci od kupujúceho vyžiadať zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci
akceptuje, že poskytnutím zálohy udeľuje predávajúcemu neodvolateľný súhlas, že tovar, za ktorý poskytol
zálohu, spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, t. j. - kupujúci od uzavretej
zmluvy už nemôže odstúpiť. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
poskytnutej zálohy, ak bezdôvodne neprevezme tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných
požiadaviek. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej
výške.
 
Storno objednávky
 
Zákazník má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak je z akých koľvek príčin nemožné tovar
zhotoviť, alebo dodať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať
zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej
faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predajcu a zákazíka, predávajúci sa zaväzuje vrátiť
zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
 
Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy
 
V súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a
zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, bez uvedenia
dôvodu – v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom platí zásada, že v lehote 7 dní musí
byť predávajúcemu od kupujúceho doručený list o odstúpení od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od
zmluvy v prípade, ak ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo ak ide o tovar
určený osobitne pre jedného kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (poštovné a balné). V
prípade, ak tovar vôbec nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a ak tovar bol vadný, náklady na vrátenie
tovaru neznáša kupujúci, ale predávajúci.
 
Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy:
1. Kontaktujte nás e-mailom, alebo telefonicky.
2. Je potrebné doručiť písomné odstúpenie od zmluvy doporučene poštou, alebo emailom, v lehote 7
pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
3. Tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale a nepoužívaný.
4. Tovar nesmie byť poškodený.
5.Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu na používanie a p.)
6.Tovar nám odošlite aj s dokladom o kúpe.
7. Tovar nám vráťte doporučene a poistený !
Pri splnení všetkých podmienok Vám vrátime peniaze za tovar na Vaše číslo účtu, v lehote 15 dní od
fyzického doručenia tovaru.
Upozorňujeme, že ak nebude splnená niektorá z vyššie spomínaných podmienok, nebudeme môcť
akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar Vám bude vrátený na Vašu adresu späť
.
Neprevzatie objednanej zásielky
 
Neprevzatie zásielky, ktorú si zákazník objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie
od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu všetkých administratívnych nákladov, ktoré
sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené súdnou cestou, v súlade s
právnymi predpismi platnými na území SR.
 
Návody, pokyny, varovania 
 
Súčasťou každého produktu sú bezpečnostné pokyny a varovania, ktorú je kupujúci povinný dodržiavať.
 
Dodacie podmienky
 
Tovar, ktorý je reálne na skalde posielame po prijatí platby na účet. Veci na objednávku posielame podľa dohody. Čas výroby je pri každom výrobku iný, preto Vás budeme informovať emailom, alebo telefonicky. V prípade, že dodacia lehota pri danom produkte bude iná, ako je uvedené v popise tovaru v e-shope, bude predajca zákazníka informovať mailom alebo telefonicky. Doba realizácie sa počíta od pripísania prostriedkov na účet. Neevidovaná platba posúva objednávku a predľžuje dobu realizácie. Ak nedude objednávka uhradená do 7. pracovných dní, bude bez výzvy STORNOVANÁ
O odoslaní objednávky budet zákazník informovaní e-mailom.
 
Platba za tovar
Predajca nie je plátca DPH.
 
Platba prevodom na účet
Zákazník za tovar zaplatí vopred,ešte pred doručením, alebo vyrobením tovaru. Pokiaľ zvolíte v objednávke tento spôsob
platby, neposielajte platbu skôr, ako Vám potvrdíme kompletnosť Vašej objednávky (mailom alebo
telefonicky). Informácie ako číslo účtu, presná čiastka a variabilný symbol Vám pošleme keď bude Vaša
objednávka kompletná. Po obdržaní platby pokračujeme vo vybavovaní Vašej objednávky- odoslanie, alebo výroba -a následne Vám
bude tovar doručení.
 
Doprava a poštovné
 
1. Slovenská pošta, a.s. :
Balík na adresu - 4,50€
Balík na poštu -3,50€
Menšie balíky budú odoslané ako doporučený list - 2,50€
 
 
Reklamačné a záručné podmienky
 
Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi SR:
- zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji;
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov;
- občiansky zákonník.
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je
na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar
neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo
zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť
okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú
akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
Každú reklamáciu riešime najneskôr do 30 dní po prevzatí reklamovaného tovaru našou firmou. Ak pôjde o
dlhšiu reklamáciu, bude zákazník informovaný o stave riešenia reklamácie.
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným
používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady
spojené s vybavením reklamácie.
 
Postup pri reklamácii
- Informujte nás o reklamácii (e-mailom, telefonicky, písomne).
- Reklamovaný tovar nám zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku!) na našu adresu.
- Nezabudnite nám zaslať doklady o kúpe reklamovaného tovaru.
- Uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu.
Záručná doba je zo zákona stanovená na 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je
uvedené inak. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol tovar z dôvodu záručnej opravy
používať.
Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím alebo
skladovaním výrobku.
 
Ochrana osobných údajov 
 
Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho
osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne
zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a
spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy
uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu
neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou.
Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke.
Prevádzkovateľ internetováho obchodu sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom
uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.
Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto
podmienkach nie je stanovené inak.