Nákupný košík neobsahuje položky
Máte otázky?

Nenašli ste správnu veľkosť, farbu alebo dokonca produkt, ktorý hľadáte? Robíme aj veci na objednávku presne podľa požiadaviek zákazníka.

Napíšte nám info@niecomile.sk alebo zavolajte 0915 300 823

Reklamácia

Reklamačné a záručné podmienky
 
Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi SR:
- zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji;
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov;
- občiansky zákonník.
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je
na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar
neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo
zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť
okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú
akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
Každú reklamáciu riešime najneskôr do 30 dní po prevzatí reklamovaného tovaru našou firmou. Ak pôjde o
dlhšiu reklamáciu, bude zákazník informovaný o stave riešenia reklamácie.
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným
používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady
spojené s vybavením reklamácie.
 
Postup pri reklamácii
 
- Informujte nás o reklamácii (e-mailom, telefonicky, písomne).
- Reklamovaný tovar nám zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku!) na našu adresu.
- Nezabudnite nám zaslať doklady o kúpe reklamovaného tovaru.
- Uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu.
Záručná doba je zo zákona stanovená na 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je
uvedené inak. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol tovar z dôvodu záručnej opravy
používať.
Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím alebo
skladovaním výrobku.
*
*
*
*
*

S vyplnením a odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.